Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 8 Khoá học Các chương trình trong Ánh sáng và âm thanh 2024

8 Khoá học Các chương trình trong Ánh sáng và âm thanh 2024

Tổng quat

Nghiên cứu về ánh sáng và âm thanh thường là một phần của một mức độ kỹ thuật sân khấu thường nhắm vào các kỹ sư và kỹ thuật viên tham vọng. Trọng tâm cốt lõi của lĩnh vực nghiên cứu này nói chung là sử dụng khéo léo ánh sáng và âm thanh để thêm vào bộ phim truyền hình của các tác phẩm sân khấu.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghệ thuật biểu diễn
  • Sân khấu
  • Ánh sáng và âm thanh
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghệ thuật biểu diễn (8)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập