Đào tạo về nhiếp ảnh và hình ảnh động

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The École de Condé is the benchmark higher education school for design, illustration, photography, animation cinema, and heritage restoration. Its courses are registered with the National Directory of ... Đọc thêm

The École de Condé is the benchmark higher education school for design, illustration, photography, animation cinema, and heritage restoration. Its courses are registered with the National Directory of Professional Certifications (RNCP) level 6 and 7. Train you to become high-level designers and image professionals, capable of anticipating profound societal changes, of committing to the transformation of the world, the digital revolution, and major ecological issues. Creation and design are powerful levers for inventing a decidedly new world. Đọc ít hơn

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.