GSSP đại học: Khoa học và Toán học

Từ Khoa học Máy tính đến Công nghệ thông tin, từ Kỹ thuật đến Toán học, UMass Boston cung cấp nhiều môn học đa dạng bao gồm khoa học và kỹ thuật.


Lợi ích của chương trình:

 • Sinh viên UMass Boston từ ngày đầu tiên
 • Không yêu cầu SAT hay ACT khi nhập học
 • Nhận được tín chỉ học tập đối với bằng đại học UMass Boston của bạn
 • Các lớp học nhỏ và hỗ trợ sinh viên bổ sung được cung cấp


GSSP đại học: 3 học kỳ *

Lên đến 118 giờ tín dụng ít hơn 27-32 giờ tín dụng áp dụng từ Đại học GSSP = 88 giờ tín chỉ để hoàn thành một mức độ

* Lưu ý rằng đây chỉ là một phần của các khóa học được cung cấp trong chương trình UPP và UPS. Đối với các khóa học mẫu khác, xem bên dưới.


GSSP đại học: 2 học kỳ *

Lên đến 118 giờ tín dụng, ít hơn 29 giờ tín dụng được áp dụng từ GSSP = 91 giờ tín dụng cho sinh viên để hoàn thành một văn bằng

Lưu ý: Tình trạng sẵn có của khóa học có thể thay đổi theo học kỳ trong học kỳ và không gian có sẵn trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Khả năng hội đủ điều kiện tham gia các lớp học nhất định của học sinh sẽ tùy thuộc vào kết quả Điểm Toán và Xếp Hạng Viết. Học sinh được khuyến khích hoàn thành bài kiểm tra xếp lớp của mình và đăng ký lớp học trước khi đến. Những người không hoàn thành các bước này trước khi đến có thể thấy rằng các lớp học trở nên đầy đủ, trong trường hợp đó học sinh sẽ phải đợi cho đến khi học kỳ tiếp theo hoàn thành các khóa học đó.


Thông tin chương trình

Yêu cầu tiến độ:

 • Điểm trung bình tích lũy từ 2.0 trở lên
 • Tối thiểu 30 tín chỉ (10 môđun khóa học) đạt được trong chương trình Đại học ISSP
 • 27 tín chỉ = 9 khóa học
 • 32 tín chỉ = 10 khóa học

Danh sách khóa học GSSP mẫu đại học:

 • AMST101 Văn hoá Phổ biến Hoa Kỳ (tín dụng: 3)
 • EEOS101 Môi trường toàn cầu (tín dụng: 3)
 • Viết về Học thuật ESL100D II (tín chỉ: 4)
 • HIST 214 Lịch sử Thế giới (tín dụng: 3)
 • MATH 130 Tiền Tín (Tín: 3)
 • PHIL108 Các vấn đề về đạo đức và xã hội (tín dụng: 3)
 • POLISCI 113G Những vấn đề về bản sắc chính trị ở giai đoạn đầu thế kỷ (tín dụng: 4)
 • SOCIOL101 Giới thiệu về Xã hội học (tín dụng: 3)
 • SOCIOL120G Xã hội học và Văn hoá Phổ biến (tín dụng: 4)


Tiến tới năm thứ 2 của bạn

 • Khoa học môi trường
 • Vật lý
 • môn Toán
 • Khoa học máy tính
 • Vật lý Kỹ thuật, BS
 • Kỹ thuật điện, BS
 • Kỹ thuật Máy tính, BS

Công nghệ thông tin:

 • công nghệ thông tin

Để có danh sách đầy đủ các chuyên ngành do UMass Boston cung cấp, vui lòng truy cập các Khoa và Chương trình Cao đẳng Khoa học và Toán học.


Tuyển dụng cho sinh viên tốt nghiệp

 • Kiến trúc sư thông tin
 • Quản lý Hệ thống Thông tin
 • Chuyên gia CNTT
 • Quản lý Hoạt động
 • Quản trị hệ thống

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin này có thể thay đổi mà không cần thông báo hoặc theo quyết định của UMass Boston Navitas GSSP hoặc Navitas Limited.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
University of Massachusetts Boston Navitas Global Student Success Program

Xem 3 các khóa học tại University of Massachusetts Boston Navitas Global Student Success Program »

Cập nhật lần cuối November 26, 2018
Khóa học này là ở trường
Start Date
Duration
2 - 3 học kỳ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Hạn cuối hồ sơ
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date