Đại học GSSP trong Kinh doanh tương đương với năm đầu tiên của bằng cử nhân của FAU về Kinh doanh. Nó cung cấp nền tảng cho các nghiên cứu sâu hơn trong nhiều lĩnh vực như kế toán, tiếp thị, kinh tế, quản lý khách sạn và tài chính.

Lợi ích của chương trình

 • Đại học Florida Đại học Atlantic từ ngày đầu tiên
 • Không yêu cầu SAT hay ACT khi nhập học
 • Nhận tín chỉ học thuật đối với bằng cấp của FAU
 • Các lớp học nhỏ và hỗ trợ sinh viên bổ sung được cung cấp

Đại học GSSP: 2 học kỳ

 • Kỹ năng học tập Đại học
 • Cao đẳng Viết I
 • Sáng tạo Biểu thức
 • Khoa học và Thế giới tự nhiên
 • Công dân toàn cầu
 • Viết Cao đẳng II
 • Trong chính mong muốn

Đại học GSSP: 3 học kỳ

 • Kỹ năng học tập Đại học
 • Cao đẳng Viết I
 • Xã hội
 • Viết Cao đẳng II
 • Công dân toàn cầu
 • Khoa học
 • Thống kê Giới thiệu
 • Nguyên tắc kinh tế vĩ mô
 • Trong chính mong muốn
 • Trong chính mong muốn

Yêu cầu tiến độ

 • GPA tổng thể là 2,5 trong các khóa học cốt lõi
 • không có lớp dưới C-
 • số tín chỉ tối thiểu: 30
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Florida Atlantic University Global Student Success Program

Xem 5 các khóa học tại Florida Atlantic University Global Student Success Program »

Cập nhật lần cuối July 3, 2018
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
2 - 3 học kỳ
Toàn thời gian
Price
20,610 USD
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date