Đại học GSSP Pathway trong kinh doanh

University of Idaho Global Student Success Program

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Đại học GSSP Pathway trong kinh doanh

University of Idaho Global Student Success Program

Chương trình Sinh viên Toàn cầu về Sinh viên Toàn cầu (GSSP) tương đương với năm đầu tiên của chương trình cử nhân. GSSP bao gồm các môn học theo tín chỉ và cung cấp một cây cầu học thuật và văn hoá từ kinh nghiệm của bạn ở trường trung học để học tập tại Đại học Idaho.

Khi bạn hoàn thành thành công GSSP, bạn sẽ chuyển thẳng vào năm thứ hai của chương trình đại học của bạn tại Đại học Idaho.

Lợi ích của chương trình:

 • Đại học Idaho sinh viên từ ngày đầu tiên
 • Không yêu cầu SAT hay ACT khi nhập học
 • Nhận tín chỉ học tập đối với mức độ giao diện người dùng của bạn
 • Các lớp học nhỏ và hỗ trợ sinh viên bổ sung được cung cấp

Thông tin chương trình

Yêu cầu tiến độ:

 • GPA tổng thể của 2.0
 • không có lớp dưới C-
 • Số lượng tín chỉ tối thiểu: 31

* Nếu học sinh không tham gia vào khóa học toán hoặc viết (dựa trên điểm đánh giá của trường đại học), một học kỳ bổ sung có thể là cần thiết. Các khóa học cũng có thể thay đổi.

UI GSSP 2 học kỳ - Các thành phần của chương trình

Học kì 1

 • Kỹ năng học tập tích hợp
 • Giới thiệu về Viết Cao Đẳng
 • Đại số học tiền tích và Hình học Phân tích
 • Đạo đức
 • Giới thiệu về Nhân chủng học
 • Hội thảo tích hợp

Học kỳ 2

 • Viết Cao Đẳng
 • Nghệ thuật Thế giới
 • Các nguyên tắc cơ bản của việc nói trước công chúng
 • Khảo sát về Calculus
 • Địa lý vật lý

Giao diện người dùng GSSP 3 học kỳ - Các thành phần của chương trình

Học kì 1

 • Kỹ năng học tập tích hợp
 • Đại số học tiền tích và Hình học Phân tích
 • Giới thiệu về Viết Cao đẳng
 • Hội thảo tích hợp

Học kỳ 2

 • Viết Cao Đẳng
 • Khảo sát về Calculus
 • Nghệ thuật Thế giới
 • Các nguyên tắc cơ bản của việc nói trước công chúng

Học kỳ 3

 • Giới thiệu Nhân học
 • Đạo đức
 • Địa lý vật lý
Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh
University of Idaho Global Student Success Program

Cập nhật lần cuối July 3, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
2 - 3 học kỳ
Toàn thời gian
Locations
Hoa Kỳ - Moscow, Idaho
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Moscow, Idaho
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ