Đại học GSSP về Kỹ thuật và Khoa học Máy tính

Florida Atlantic University Global Student Success Program

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Đại học GSSP về Kỹ thuật và Khoa học Máy tính

Florida Atlantic University Global Student Success Program

Đại học GSSP về Kỹ thuật và Khoa học Máy tính tương đương với năm đầu tiên của bằng cử nhân ngành Kỹ thuật và Khoa học Máy tính của FAU. Nó cung cấp nền tảng để nghiên cứu sâu hơn trong nhiều lĩnh vực như kỹ thuật đại dương, kỹ thuật dân dụng và khoa học máy tính.

Lợi ích của chương trình

 • Đại học Florida Đại học Atlantic từ ngày đầu tiên
 • Không yêu cầu SAT hay ACT khi nhập học
 • Nhận tín chỉ học thuật đối với bằng cấp của FAU
 • Các lớp học nhỏ và hỗ trợ sinh viên bổ sung được cung cấp

Đại học GSSP: 2 học kỳ

 • Kỹ năng học tập Đại học
 • Cao đẳng Viết I
 • Sáng tạo Biểu thức
 • Khoa học và Thế giới tự nhiên
 • Công dân toàn cầu
 • Viết Cao đẳng II
 • Xã hội và Hành vi Con người

Đại học GSSP: 3 học kỳ

 • Kỹ năng học tập Đại học
 • Cao đẳng Viết I
 • Xã hội
 • Viết Cao đẳng II
 • Nguyên lý cơ bản
 • Hóa học nói chung
 • Công dân toàn cầu
 • Sáng tạo Biểu thức
Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh
Florida Atlantic University Global Student Success Program

Cập nhật lần cuối March 7, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
2 - 3 học kỳ
Toàn thời gian
Price
Giá
20,610 USD
Locations
Hoa Kỳ - Boca Raton, Florida
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Boca Raton, Florida
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ