đảm bảo thông tin và mức độ an ninh AAS

Chung

Chương trình mô tả

Chương trình Thông tin đảm bảo và an Bằng chuẩn bị học sinh để hiểu các thành phần kết nối mạng với chuyên môn trong việc đảm bảo và bảo vệ mạng trong khi việc có thể để chuẩn bị và tiến hành điều tra dựa trên sự xâm nhập hay truy cập bằng cách khác hơn là quyền cá nhân, hệ thống, virus, phần mềm độc hại và phần mềm gián điệp. chuyên nghiệp này thể hiện những kỹ năng cần thiết để bảo vệ mạng, cải thiện và duy trì an ninh mạng và tiến hành điều tra nếu một mối đe dọa hoặc xâm nhập đã được xác định.

Chương trình này cung cấp cho sinh viên với một cơ hội để theo đuổi các chứng chỉ được liệt kê dưới đây:

 • CISCO Certified Network Associate (CCNA)
 • Chứng nhận CCNA Security
 • CompTIA Security +
 • Comptia A + Phần cứng Chứng nhận
 • CompTIA Network +
 • Microsoft Certified Professional dành cho Windows 7
 • Chuyên gia Microsoft Certified Technology
 • Linux +
 • An ninh Certified Network Professional (SCO-471)

Cơ hội nghề nghiệp

Học sinh có thể lựa chọn được việc làm sử dụng các kỹ năng máy tính của họ hoặc chuyển sang trường đại học bốn năm và tiếp nhận một bằng cử nhân. Một số cơ hội việc làm được liệt kê dưới đây:

 • Quản lý toàn bộ mạng trong một nhỏ đến cỡ vừa kinh doanh
 • Làm việc trong bộ phận CNTT có trách nhiệm kết nối mạng
 • Quản lý toàn bộ một bộ phận CNTT cho một doanh nghiệp nhỏ
 • Phát triển kinh doanh tư vấn riêng của bạn
 • Hỗ trợ máy tính và Chuyên gia an ninh
 • Quản trị mạng LAN hoặc WAN
 • kỹ thuật viên mạng
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

North Iowa Area Community College (NIACC) is a nationally-ranked, two-year institution located in North Central Iowa that serves students of all ages and abilities. Starting in 1918 as Mason City Juni ... Đọc thêm

North Iowa Area Community College (NIACC) is a nationally-ranked, two-year institution located in North Central Iowa that serves students of all ages and abilities. Starting in 1918 as Mason City Junior College, NIACC has the distinct privilege of being the oldest Iowa community college. In 2018, NIACC will be celebrating the College’s 100 year anniversary of providing an education to our students... Đọc ít hơn
Thành phố Mason