Keystone logo

2 Khoá học Các chương trình trong Đa dạng sinh học 2023

Tổng quat

Đa dạng sinh học là nghiên cứu về sự khác biệt sinh học trong sinh vật. Một chương trình trong chủ đề này có thể cho phép sinh viên nghiên cứu di truyền học, thực vật học, bảo tồn, chính sách công và tiến hóa, cùng với việc tập trung vào các sinh vật và động vật khác nhau trong môi trường của chúng.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Khoa học Đời sống
 • Đa dạng sinh học
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Khoa học Đời sống (2)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan