Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 6 Khoá học Các chương trình trong Điêu khắc 2024

6 Khoá học Các chương trình trong Điêu khắc 2024

Tổng quat

Tác phẩm điêu khắc thường là các vật thể ba chiều tự do được tạo ra từ các vật liệu khác nhau. Học sinh học về điêu khắc có khả năng nghiên cứu cách thao tác các vật liệu như đất sét, gỗ, kim loại và thủy tinh, cũng như các phương pháp như đúc, làm tượng, hàn và chạm khắc.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu nghệ thuật
  • Nghệ thuật sáng tạo
  • Điêu khắc
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu nghệ thuật (6)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập