điện ảnh Anh hiện đại: những năm 1960 - thập kỷ 80 của mùa hè

Queen Mary University Summer School

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

điện ảnh Anh hiện đại: những năm 1960 - thập kỷ 80 của mùa hè

Queen Mary University Summer School

Mục đích khóa học

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối December 19, 2017
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng Bảy 2019
Duration
Thời hạn
150 giờ
Toàn thời gian
Price
Giá
1,499 GBP
Locations
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - London, England
Ngày bắt đầu : Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates