Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 16 Khoá học Các chương trình trong Ẩm thực Pháp 2024

16 Khoá học Các chương trình trong Ẩm thực Pháp 2024

Tổng quat

Các học giả trong chương trình ẩm thực Pháp có thể mong đợi học được nhiều kỹ thuật liên quan đến phong cách chuẩn bị thức ăn hiện đại và lịch sử của Pháp, kết hợp đồ uống và phục vụ bàn. Nắm vững các phong cách chuyên nghiệp này có thể cho phép sinh viên theo đuổi sự nghiệp ở cấp độ quốc tế.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống
  • Ẩm thực quốc tế
  • Ẩm thực Pháp
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống (16)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập