Đọc Mô tả chính thức

  • làm việc nhóm
  • Anh sinh xã hội
  • Thuyết trình
  • Đàm phán

Kết quả học tập

BULATS

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 5 các khóa học tại Direct English »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
2 - 4 tuần
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ

Ghi danh mở rộng

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date