Graduate Diploma in Management

University of Exeter

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Graduate Diploma in Management

University of Exeter

Để đủ điều kiện cho phương án này, bạn cần phải đạt được tối thiểu 65% trong mô-đun Quản lý Tài chính trong thuật ngữ 1.

  • Chương trình MBA One-Planet
  • Thạc Sĩ Quản Lý Chuỗi Cung ứng Quốc tế

Học vấn: Bằng đại học đầu tiên hoặc tương đương hoặc bằng tốt nghiệp (3-5 năm)

Tiếng Anh: IELTS 5.5 hoặc tương đương

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
University of Exeter
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
9 tháng
Toàn thời gian
Price
Giá
18,495 GBP
Locations
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - Exeter, England
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ