London Performance Past and Present Summer Course

Queen Mary University Summer School

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

London Performance Past and Present Summer Course

Queen Mary University Summer School

Bạn sẽ được dạy thông qua một sự kết hợp của các cuộc hội thảo, các chuyến đi thực địa, và thăm nhà hát.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối December 19, 2017
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng Sáu 2019
Duration
Thời hạn
150 giờ
Toàn thời gian
Price
Giá
1,499 GBP
Locations
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - London, England
Ngày bắt đầu : Tháng Sáu 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates