Summer Course in Psychology and Neuroscience

University of St Andrews - International Summer Programmes

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Summer Course in Psychology and Neuroscience

University of St Andrews - International Summer Programmes

Học sinh được đặt trong một trong những khu ký túc xá đại học quyến rũ nhất và tập trung nhất, McIntosh Hall. Ban đầu được xây dựng như một khách sạn, nó đã là một phần không thể thiếu của trường đại học kể từ năm 1921. McIntosh Hall trải dài toàn bộ chiều dài Abbotsford Crescent, và nằm ở gần Hội Sinh viên và khu mua sắm chính trên Market Street.

Số dư còn lại sẽ được thanh toán trước ngày thứ hai 2 tháng 4 năm 2018.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng Sáu 2019
Duration
Thời hạn
3 tuần
Toàn thời gian
Price
Giá
3,400 GBP
Information
Deadline
Trường liên hệ
Applications will open on Monday 2 October 2017
Locations
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - Saint Andrews, Scotland
Ngày bắt đầu : Tháng Sáu 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Applications will open on Monday 2 October 2017
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng Sáu 2019
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - Saint Andrews, Scotland
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Applications will open on Monday 2 October 2017
Ngày kết thúc Trường liên hệ