Hockey and Netball Summer Courses

University of St Andrews - International Summer Programmes

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Hockey and Netball Summer Courses

University of St Andrews - International Summer Programmes

Huấn luyện viên
Huấn luyện viên
Nhà trọ
  • Nhà trọ
  • ân ngủ trọn gói
Khúc côn cầu
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng Bảy 2019
Duration
Thời hạn
1 tuần
Toàn thời gian
Locations
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - Saint Andrews, Scotland
Ngày bắt đầu : Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ