Cambridge CAE

Inlingua Malta

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Cambridge CAE

Inlingua Malta

  • Làm việc ở nước ngoài
<li>du l&#7883;ch</li>

Các kỳ thi đánh giá khả năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh trong các tình huống thực tế của bạn, và sẽ cung cấp cho bạn với sự chuẩn bị lý tưởng để sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống nghề nghiệp và học tập của bạn.

  • 30 Nhóm bài học mỗi tuần mục tiêu luyện thi
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2018
Duration
Thời hạn
8 tuần
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
Giá
200 EUR
mỗi tuần
Locations
Malta - Sliema
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2018
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2018
Malta - Sliema
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ