Chương trình bao gồm một chương trình giảng dạy tập trung để chuẩn bị học sinh cho một sự nghiệp trong Kế hoạch sản. Chương trình giảng dạy bao gồm ba lĩnh vực chủ đề khác nhau, từ quy hoạch bất động sản, quản lý bất động sản và tín thác và thuế của quỹ tín thác.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 67 các khóa học tại University of Johannesburg »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 2 2020
Duration
1 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 2 2020