Read the Official Description

NQF Cấp

Dạy và học:

Quản lý

KHOA QUẢN LÝ

Đại học Johannesburg

Program taught in:
Anh

See 67 more programs offered by University of Johannesburg »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 2 2019
Duration
3 tuần
Toàn thời gian
Price
4,000 USD
By locations
By date
Start Date
Tháng 2 2019
Application deadline

Tháng 2 2019