Social Entrepreneurship Programme for International Students

University of Johannesburg

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Social Entrepreneurship Programme for International Students

University of Johannesburg

NQF Cấp

Dạy và học:

Quản lý

KHOA QUẢN LÝ

Đại học Johannesburg

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 2 2019
Duration
Thời hạn
3 tuần
Toàn thời gian
Price
Giá
4,000 USD
Locations
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg, Gauteng
Ngày bắt đầu : Tháng 2 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 2 2019
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg, Gauteng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ