Đọc Mô tả chính thức

về BridgeTEFL

BridgeTEFL là bộ phận đào tạo giáo viên của Bridge và các nhà cung cấp lớn nhất của các khóa học / TESOL TEFL tại Hoa Kỳ. Với gần 30 năm kinh nghiệm đào tạo giáo viên và các ngôn ngữ giảng dạy trên toàn thế giới, chúng tôi xem xét bản thân các chuyên gia thực sự trong ngành công nghiệp. flagship khóa học TEFL / TESOL của chúng tôi, các cầu IDELT và IDELT Online, được ghi nhận cho tín chỉ đại học, một minh chứng cho sự chặt chẽ học tập của họ.

Tổng quan về chương trình

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 6 các khóa học tại Bridge Education Group »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ

Ghi danh mở rộng

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date