Đọc Mô tả chính thức

Khóa học phản ánh những xu hướng mới nhất trong kinh doanh và giúp sinh viên gặp phải văn hoá kinh doanh của Hoa Kỳ, phát triển các kỹ năng ngữ pháp để thành công trong môi trường kinh doanh ở Hoa Kỳ và phát triển các kỹ năng giao tiếp cần thiết để phát triển trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp của Mỹ.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 2 các khóa học tại Excel English Institute »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
2 - 6 tháng
Toàn thời gian
Price
750 USD
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date