Business English

Excel English Institute

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Business English

Excel English Institute

Khóa học phản ánh những xu hướng mới nhất trong kinh doanh và giúp sinh viên gặp phải văn hoá kinh doanh của Hoa Kỳ, phát triển các kỹ năng ngữ pháp để thành công trong môi trường kinh doanh ở Hoa Kỳ và phát triển các kỹ năng giao tiếp cần thiết để phát triển trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp của Mỹ.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
2 - 6 tháng
Toàn thời gian
Price
Giá
750 USD
Locations
Hoa Kỳ - Dallas, Texas
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Dallas, Texas
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ