Advanced Diploma of Business

Australian College of Technology & Business

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Advanced Diploma of Business

Australian College of Technology & Business

Các Advanced Diploma of Business tìm hiểu sâu hơn những kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để trở thành một quản trị tổ chức và điều hành kinh doanh cao cấp hiệu quả. Các bằng cấp là một sự tiến triển logic từ Diploma Kinh doanh và là một bằng cấp cao được đề nghị cho tất cả các nhà quản lý hoặc những người muốn nhận được vào vị trí điều hành cấp cao trên một loạt các tổ chức.

Tất cả các khóa học quản lý và kinh doanh của chúng tôi trang bị cho sinh viên với các kỹ năng việc làm có liên quan trong các lĩnh vực cụ thể: Giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, sáng kiến ​​và doanh nghiệp, Kế hoạch và Tổ chức, tự quản lý, học tập & Công nghệ trình độ này phản ánh vai trò của các cá nhân với kinh nghiệm đáng kể trong vai trò quản lý cấp cao của những người đang tìm cách phát triển chuyên môn trên một phạm vi rộng lớn hơn của chức năng kinh doanh.

Trình độ là phù hợp với cá nhân có kỹ năng kinh doanh lý thuyết quan trọng và kiến ​​thức và mong muốn củng cố và xây dựng các con đường để các cơ hội giáo dục hoặc việc làm thêm.

Những gì bạn sẽ học

  • Quản lý phát triển tổ chức và thay đổi
  • quản lý quảng cáo
  • kỹ năng lập kế hoạch tài chính
  • Kỹ năng quản lý dự án
  • lập kế hoạch và quản lý kinh doanh có hiệu quả các kỹ năng

Yêu cầu đầu vào

Mặc dù các gói đào tạo không quy định bất kỳ yêu cầu đầu vào, RTOXYZ sử dụng các tiêu chí sau để vào trình độ này: Sinh viên quốc tế (nếu khóa học được cung cấp trong tương lai)

  • tuổi 18
  • IELTS 5.5 hoặc trình độ tiếng Anh tương đương
  • Hoàn thành trung học hoặc tương đương
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là
Qua mạng
ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Duration
Thời hạn
29 tuần
Toàn thời gian
Locations
Úc - Brisbane, Queensland
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 1 2019
Úc - Brisbane, Queensland
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ