ACADEMICCOURSES.VN

Xem tất cả Các Khóa học Bán thời gian về Nông học 2019/2020

Bằng cao đẳng là văn bằng đại học thường được cấp bởi các trường cao đẳng cộng đồng, các trường cao đẳng kĩ thuật và các trường cao đẳng đào tạo 4 năm. Để lấy bằng cao đẳng, sinh viên sẽ thường phải mất hai năm nếu theo học toàn thời gian.  

Các chương trình trồng trọt nói chung tập trung chủ yếu vào lĩnh vực khoa học về nông nghiệp và kinh doanh nông nghiệp. Các chương trình này thường cung cấp cho sinh viên các khóa học về nông nghiệp, đất đai và các vấn đề liên quan đến cây trồng, chẳng hạn như di truyền cỏ dại, bảo vệ đất đai và các vấn đề nông nghiệp toàn cầu.

Yêu cầu thông tin về Các Khóa học Bán thời gian về Nông học 2019/2020

1 Kết quả trong Nông học Filter

Học viện chuyên nghiệp độ (ap) trong quản lý môi trường và nông nghiệp

International Business College Mitrovica (IBCM)
Khuôn viên trường Toàn thời gian Bán thời gian Trường liên hệ Mitrovica

Chương trình IBCM quản lý môi trường và nông nghiệp (EAM) cung cấp cho sinh viên với một kinh nghiệm liên ngành trong việc quản lý các vấn đề môi trường quan trọng như sản xuất nông nghiệp, đa dạng sinh học, tài nguyên thiên nhiên và năng lượng tái tạo.