Atpl (a) Giấy phép thí điểm vận chuyển hàng không (máy bay)

Chung

Chương trình mô tả

ATPL (A) đào tạo lý thuyết cho ATPL (A) Giấy phép hãng hàng không Vận tải Pilot (Aeroplane) nghĩa là cho những người muốn theo đuổi sự nghiệp của một phi công hãng hàng không.

d

đào tạo này cũng có thể phục vụ như một lựa chọn thay thế cho phi công người muốn gia hạn giấy phép hiện tại của họ bằng cách lấy các IR (A).

đào tạo ATPL (A) lý thuyết tại ATO Ventum khí được tiến hành độc quyền tại Anh, dựa trên một chương trình đã được phê duyệt của Chủ tịch Cục Hàng không dân dụng (CAO), phù hợp với (Approved Tổ chức Đào tạo) Giấy chứng nhận ATO các Ventum Air . Chứng chỉ này được công nhận bởi tất cả các thành viên của JAA.

Phù hợp với các tiêu chuẩn và quy định của châu Âu, được thể hiện trong các quy tắc FCL, ATPL (A) đào tạo lý thuyết bao gồm 585 giờ tự học, phối hợp thông qua các nền tảng e-learning, đáp ứng các yêu cầu quy định trong các quy tắc FCL, và 70 giờ của bài giảng, thực hiện trong một phiên mười ngày, trong khuôn viên của trường chúng tôi.

Việc đào tạo kéo dài 15 tuần và nó bao gồm 14 đối tượng sau đây: thủ tục kiểm soát pháp luật hàng không và giao thông hàng không, nguyên tắc của chuyến bay, khí tượng, lập kế hoạch bay, hiệu suất, khả năng và giới hạn của cơ thể con người, thông tin liên lạc VFR, thông tin liên lạc IFR, chuyển hướng, dẫn đường vô tuyến , kiến ​​thức tổng quát máy bay, hàng loạt máy bay và cân bằng, thủ tục hoạt động.

Ứng viên phải giữ một PPL hợp lệ (A), do một nước thành viên của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế ICAO và phải được giáo dục để cấp trung học, tức là A-Level, Tú tài Quốc tế, Abitur, hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Các lớp học được tiến hành bởi các phi công hãng hàng không có kinh nghiệm, bác sĩ, luật sư, kiểm soát không lưu và những người từ thế giới của hàng không.

Các nền tảng e-learning đã được tích hợp đầy đủ vào các chương trình đào tạo tại ATO Ventum Air và nó cung cấp hơn 1400 trang của bài thuyết trình, 700 trang tài liệu học tập bổ sung và một ngân hàng của 14 000 câu hỏi thi, cùng với những câu trả lời chính xác.

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

All theoretical classes at ATO Ventum Air are held via our e-learning platform (distance learning) and in classes in Warsaw at the Babice airport (ICAO: EPBC) at hangar 4.

All theoretical classes at ATO Ventum Air are held via our e-learning platform (distance learning) and in classes in Warsaw at the Babice airport (ICAO: EPBC) at hangar 4. Đọc ít hơn