bảo mật máy tính và thông tin đảm bảo (giấy chứng nhận tốt nghiệp)

Marymount University

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

bảo mật máy tính và thông tin đảm bảo (giấy chứng nhận tốt nghiệp)

Marymount University

Bảo đảm an ninh máy tính và Thông tin (Chứng chỉ tốt nghiệp)

&nbsp

Chương trình này sẽ chuẩn bị cho sinh viên các lĩnh vực an ninh máy tính trong kinh doanh và chính phủ, được mở rộng tại địa phương và trên toàn cầu. Lĩnh vực này được dự đoán sẽ thúc đẩy tăng trưởng việc làm, đặc biệt là ở khu vực thủ đô Washington.


Yêu cầu nhập học: Ngoài ra để yêu cầu Universitywide nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp, người nộp đơn phải có bằng cử nhân và hiển thị các môn học hoặc kinh nghiệm đáng kể trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính.


Chính sách tất nhiên thay thế: Nếu một học sinh có thể chứng minh được độ sâu của kinh nghiệm trước và / hoặc giáo dục, các khóa học cấp cao hơn có thể được thay thế cho 500 cấp các khóa học.

&nbsp

Giấy chứng nhận Yêu cầu

&nbsp

18 tín chỉ


Các khóa học được liệt kê theo thứ tự được đề nghị ghi danh.

  • IT 520 Doanh nghiệp Cơ sở hạ tầng và mạng lưới
  • 530 bảo mật máy tính
  • 535 máy tính nâng cao Security
  • IT 547 An ninh và Bảo mật văn bản điện tử
  • Bảo đảm 570 Thông tin và Chính sách
  • Một (1) các khóa học sau: 560 Cryptography CNTT, IT 575 quản lý an ninh thông tin, 670 máy tính Network Defense
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
Toàn thời gian
Locations
Hoa Kỳ - Arlington, Virginia
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Arlington, Virginia
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ