Bằng Cao đẳng Khoa học Ứng dụng về Công nghệ Âm nhạc

Chung

Chương trình mô tả

Chương trình sáng tạo về Công nghệ Âm nhạc này cung cấp cho sinh viên các kỹ năng và kiến thức chuyên môn cần thiết để tham gia lĩnh vực âm nhạc do máy tính tạo ra. Chương trình giảng dạy cung cấp một nền giáo dục hoàn chỉnh về phần mềm được sử dụng trong ngành công nghiệp âm nhạc kỹ thuật số như ProTools®, Digidesign®, Finale® và NOTION Music®. Sinh viên tốt nghiệp chương trình này sẽ có các kỹ năng và chuyên môn cần thiết để có được việc làm trong lĩnh vực chuẩn bị âm nhạc, dàn nhạc, ghi âm, biểu diễn và ngành công nghiệp trò chơi điện tử.

Sinh viên tốt nghiệp của chương trình này sẽ có thể:

  • Xem xét các quan điểm lý thuyết, lịch sử và công nghệ cần thiết để tạo và biểu diễn âm nhạc
  • Áp dụng các nguyên tắc cơ bản của lý thuyết và nguyên tắc âm nhạc
  • Sử dụng thiết bị và ứng dụng tiêu chuẩn công nghiệp để sản xuất âm nhạc và đa phương tiện
Cập nhật lần cuối Tháng 10 2020

Giới thiệu về trường

Brookdale Community College is public community college in Lincroft, Monmouth County, New Jersey. Open admissions, ESL/international student support, a safe campus environment, and easy transfer to un ... Đọc thêm

Brookdale Community College is public community college in Lincroft, Monmouth County, New Jersey. Open admissions, ESL/international student support, a safe campus environment, and easy transfer to universities make Brookdale a great place for international students to start an American college experience. Đọc ít hơn