Bằng AS (Kỹ thuật, Kiến trúc, Khoa học, Chuyển Toán)

Sinh viên có thể hoàn thành hai năm đầu học tại Thung lũng Moraine cho bất kỳ chương trình cử nhân nào tại một trường cao đẳng hoặc đại học bốn năm. Các văn bằng Associate in Arts (AA), Associate in Science (AS), Associate in General Studies (AGS), và Associate in Fine Arts (AFA) - là sự kết hợp của các khóa học giáo dục tổng quát cốt lõi và các chương trình đào tạo chính- các môn tự chọn cụ thể. Để chuyển thành công, sinh viên phải xem xét trường đại học bốn năm hay đại học mà họ muốn tham dự và sẽ cần phải lựa chọn các môn học một cách cẩn thận. Cố vấn học thuật của Thung lũng Moraine có sẵn để giúp học sinh phát triển một kế hoạch giáo dục cá nhân.

Associate in Science Degree-62 Giờ tín dụng

Chương trình giảng dạy 1330

Các yêu cầu chương trình giảng dạy phổ cập giáo dục được liệt kê dưới đây không thỏa mãn toàn bộ giáo dục chung của Sáng kiến ​​Sáng kiến ​​Tổng hợp về Toàn bộ Sáng kiến ​​của tiểu bang Illinois (ING); do đó, sinh viên hoàn thành mức độ này phải đáp ứng các yêu cầu giáo dục tổng quát cho bằng cử nhân của họ sau khi chuyển sang một tổ chức bốn năm. Một số trường cũng có thể yêu cầu những sinh viên chuyển trường được nhận vào để hoàn thành yêu cầu tốt nghiệp của trường và / hoặc nhiệm vụ vượt quá phạm vi của nền giáo dục tổng quát. Sinh viên quan tâm đến khoa học hoặc toán học là một chuyên gia bốn năm nên tham khảo danh mục của trường chuyển tiếp của họ và một cố vấn học thuật cho các yêu cầu thích hợp.

Các yêu cầu về mức độ AS được khuyến khích cho sinh viên có kế hoạch theo đuổi một mức độ như Sinh học, Hóa học, Khoa học Máy tính, Kỹ thuật, Công nghệ thông tin, Toán học, Vật lý hoặc Công nghệ.

Việc ghi danh vào một số khóa học đòi hỏi phải hoàn thành điều kiện tiên quyết. Xem phần mô tả khóa học để biết đầy đủ các thông tin cần thiết.

Tóm tắt các giờ tín dụng cần thiết

A. Chương trình đào tạo chính của Giáo dục phổ thông (IAI): 32 giờ tín dụng

1. Truyền thông (9)

2. Toán (3)

3. Khoa học về Đời sống và Vật lý (8)

4. Nhân văn và Nghệ thuật (6)

5. Khoa học Xã hội / Hành vi (6)

B. Các yêu cầu bổ sung: 6 giờ tín dụng

C. Các khóa chính / Nhỏ và Các môn tự chọn: 24 giờ tín dụng

Tổng số AS Degree: 62 giờ tín dụng

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 14 các khóa học tại Moraine Valley Community College »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
62 giờ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date