Đọc Mô tả chính thức

Airline Pilot License

Sự khác biệt giữa ATPL và CPL trong ngắn gọn:

CPL - Pilot thương mại Giấy phép

ATPL - Hãng hàng không Vận tải Pilot License / 1500 giờ kinh nghiệm

Quá trình tích hợp cung cấp cơ hội để có được giấy phép (xếp hạng) trong 24 tháng. Các trường mặt đất sẽ được đưa ra trong lớp học, nhưng học từ xa qua Internet sẽ được sử dụng cho lý thuyết ATPL. Việc đào tạo được chia thành các module và trong một số module đào tạo có thể được kết hợp với các hoạt động khác của một ứng cử viên cho ví dụ làm việc / chuyến bay solo.

Thông số kỹ thuật:

  • Để tham gia vào quá trình tích hợp, bạn phải giữ bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương với các môn toán, vật lý và tiếng Anh.
  • Quá trình tự bao gồm 200 giờ lý thuyết. Phần thực hành bao gồm ít nhất 225 giờ bay thực tế kể cả thời gian mô phỏng.
  • Trước khi ban hành giấy phép một kinh nghiệm của ít nhất 200 giờ bay là cần thiết trong đó ít nhất 100 giờ như PIC (Pilot Trong Command).
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Hà Lan

Xem 2 các khóa học tại Martinair Flight Academy »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
23 - 24 tháng
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date