Đọc Mô tả chính thức

Chương trình này có sẵn trong khuôn viên

Mô tả

Trong chương trình này, sinh viên sẽ học về các công nghệ máy tính để bàn, máy chủ và mạng mới nhất. Chương trình này có một cốt lõi của phần cứng, hệ điều hành và kịch bản mà tất cả học sinh phải hoàn thành. Ngoài các môn học cốt lõi phổ biến, sinh viên sẽ chọn một ca khúc đặc biệt trong một trong các lĩnh vực sau: Mạng cục bộ và Mạng diện rộng, Hệ điều hành Mạng Microsoft, Hệ điều hành Mạng Linux, Bảo mật Máy tính và Mạng, hoặc Phục hồi Dữ liệu.

Phát âm

Cao đẳng Cộng đồng Washtenaw ở Ann Arbor, Michigan có hơn 120 thoả thuận hợp đồng với các trường cao đẳng bốn năm trong toàn tiểu bang. Học sinh có kế hoạch chuyển tiếp sang trường cao đẳng bốn năm nên gặp một cố vấn để đảm bảo các yêu cầu về Chuyển khoản của Michigan được đáp ứng.

Thông Tin Liên Hệ

Chúng tôi hoan nghênh các câu hỏi, gợi ý hoặc nhận xét của bạn. Vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ studrec@wccnet.edu hoặc gọi số 734-973-3543. Giờ làm việc của chúng tôi là 12:00 giờ trưa đến 11:00 tối (GTM) từ Thứ Hai đến Thứ Năm, 12 giờ trưa đến 9:00 chiều (GMT) Thứ Sáu, và 1:00 pm đến 5:00 pm (GMT) vào Thứ 7.

Yêu cầu

Các khóa học chính của chương trình (Tất cả các bài hát):
Quản trị hệ điều hành Microsoft Windows Client
Công nghệ Máy tính
Cài đặt và Cấu hình Windows Server 2012
Giới thiệu về Mạng
Giới thiệu về PowerShell
Linux / UNIX I: Các nguyên tắc cơ bản
Các nguyên tắc cơ bản của Microsoft Command Line
Mạng máy tính
Routing and Switching Essentials

Các môn học bắt buộc bắt buộc: 18
Tổng số yêu cầu: 66

Bảo mật máy tính và Mạng (CSEC) Theo dõi các khóa học bổ sung

Các yếu tố cần kiểm tra thâm nhập mạng
Giới thiệu về An ninh Mạng
Bảo vệ Perimeter Mạng - Bảo mật CCNA

Forensics máy tính (CSFC) Theo dõi các khóa học bổ sung

Máy tính Forensics
Máy tính Forensics cho thiết bị di động

Các môn học bắt buộc bắt buộc: 18
Tổng số Yêu cầu: 65

Hệ điều hành Mạng Linux (LNOS) Theo dõi các Khoá bổ sung

Linux / UNIX II: Quản trị hệ thống cơ bản, Mạng và Bảo mật
Linux / UNIX III: Quản trị Hệ thống Trung cấp, Mạng và An ninh
Lập trình và Scripting Linux / UNIX

Các môn học bắt buộc bắt buộc: 18
Tổng số yêu cầu: 66

Mạng cục bộ và mạng diện rộng (NETW) Theo dõi các khóa học bổ sung

Máy tính Forensics
Tạo trải nghiệm của Khách hàng
Internetworking IV - WANs
Quy mô mạng

Các môn học bắt buộc bắt buộc: 18
Tổng số yêu cầu: 66

Hệ điều hành Mạng Microsoft (MNOS) Theo dõi Các Khóa học bổ sung

Quản trị Windows Server 2012
Máy tính Forensics
Cấu hình Dịch vụ Nâng cao Windows Server 2012
Tạo trải nghiệm của Khách hàng

Các môn học bắt buộc bắt buộc: 18
Tổng số yêu cầu: 66

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 13 các khóa học tại Washtenaw Community College »

Khóa học này là Kết hợp qua mạng và tại trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
4 học kỳ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date