Bằng liên kết trong Khoa học Ứng dụng Bằng cấp trong thiết kế đồ họa

Washtenaw Community College

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bằng liên kết trong Khoa học Ứng dụng Bằng cấp trong thiết kế đồ họa

Washtenaw Community College

Chương trình này có sẵn trong khuôn viên

Phát âm

Cao đẳng Cộng đồng Washtenaw ở Ann Arbor, Michigan có hơn 120 thoả thuận hợp đồng với các trường cao đẳng bốn năm trong toàn tiểu bang. Học sinh có kế hoạch chuyển tiếp sang trường cao đẳng bốn năm nên gặp một cố vấn để đảm bảo các yêu cầu về Chuyển khoản của Michigan được đáp ứng.

Thông Tin Liên Hệ

Chúng tôi hoan nghênh các câu hỏi, gợi ý hoặc nhận xét của bạn. Vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ studrec@wccnet.edu hoặc gọi số 734-973-3543. Giờ làm việc của chúng tôi là 12:00 giờ trưa đến 11:00 tối (GTM) từ Thứ Hai đến Thứ Năm, 12 giờ trưa đến 9:00 chiều (GMT) Thứ Sáu, và 1:00 pm đến 5:00 pm (GMT) vào Thứ 7.

Yêu cầu nhập học

Học sinh có thể được yêu cầu chứng minh trình độ thông thạo về máy tính cho các khóa học trong chương trình này. Chuyên gia nhập học của bạn sẽ tư vấn cho bạn nếu xét nghiệm được yêu cầu.

Yêu cầu

Các khóa học chính của chương trình:
Studio kỹ thuật số nâng cao
Toán đại học
Thành phần tiếng Anh
Lịch sử thiết kế đồ họa
Hình ảnh và minh họa
Thiết kế giao diện trung gian
Giới thiệu thiết kế đồ họa
Giới thiệu thiết kế giao diện
Nguyên tắc và giải quyết vấn đề trong thiết kế đồ họa
Thực tiễn chuyên môn
Thiết kế xuất bản
Typography

Các môn học bắt buộc bắt buộc: 15-18
Tổng số tín chỉ yêu cầu: 64 - 69

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là Kết hợp qua mạng và tại trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
4 học kỳ
Toàn thời gian
Locations
Hoa Kỳ - Ann Arbor, Michigan
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Ann Arbor, Michigan
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ