Bằng tốt nghiệp đại học về tài chính

University of Technology Sydney

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bằng tốt nghiệp đại học về tài chính

University of Technology Sydney

Khóa học cung cấp tham gia với những cơ hội để có được kiến ​​thức lý thuyết và kỹ thuật tài chính cho các mục đích thực hành chuyên nghiệp hàng đầu.

Lựa chọn nghề nghiệp bao gồm các vị trí quản lý cấp cao nhất trong ngành công nghiệp hoặc chính phủ.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Duration
Thời hạn
1 - 2 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
Giá
18,650 AUD
trong AUD cho mỗi học kỳ 24cp
Locations
Úc - Sydney, New South Wales
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 1 2019
Úc - Sydney, New South Wales
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ