Bằng tốt nghiệp cao cấp của lãnh đạo và quản lý

Australian College of Technology & Business

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bằng tốt nghiệp cao cấp của lãnh đạo và quản lý

Australian College of Technology & Business

trình độ này phản ánh vai trò của cá nhân áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng chuyên môn, cùng với kinh nghiệm trong lãnh đạo và quản lý, qua một loạt các doanh nghiệp và ngành công nghiệp hoàn cảnh.

Cá nhân lúc này chủ động sử dụng mức độ và sự phán xét để lập kế hoạch và thực hiện một loạt các chức năng lãnh đạo và quản lý, với trách nhiệm giải trình về kết quả cá nhân và đồng đội trong các thông số rộng.

Họ sử dụng các kỹ năng nhận thức và thông tin liên lạc để xác định, phân tích và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và chuyển giao kiến ​​thức của họ cho người khác, và các kỹ năng sáng tạo hay khái niệm để bày tỏ ý kiến ​​và quan điểm hoặc trả lời các vấn đề phức tạp.

vai trò công việc

vai trò công việc và các chức danh khác nhau giữa các ngành công nghiệp khác nhau. Một tiêu đề công việc có thể liên quan đến trình độ này là:

 • quản lý cấp cao
 • Giám đốc khu vực
 • tổng giám đốc
 • điều hành cấp cao

Kết quả học tập

 • hoạch định chiến lược kinh doanh
 • Phát triển khả năng tổ chức thông qua quản lý thay đổi hiệu quả
 • lãnh đạo và quản lý của chính quyền, tiếp thị và nhân lực nói chung
 • Quản lý và thực hiện đổi mới
 • Quản lý tài chính

Yêu cầu đầu vào

Mặc dù các gói đào tạo không quy định bất kỳ yêu cầu đầu vào, ACTB sử dụng các tiêu chí sau để vào trình độ này: Sinh viên quốc tế (nếu khóa học được cung cấp trong tương lai)

 • tuổi 18
 • IELTS 5.5 hoặc trình độ tiếng Anh tương đương
 • Hoàn thành trung học hoặc tương đương
Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là
Qua mạng
ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Duration
Thời hạn
36 tuần
Toàn thời gian
Locations
Úc - Brisbane, Queensland
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 1 2019
Úc - Brisbane, Queensland
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ