Mục đích của Advance Diploma là để mở rộng và làm sâu sắc thêm kiến ​​thức, sự hiểu biết, hiểu biết và kỹ năng với mục đích học tập hơn nữa trong kinh tế. Chương trình được thiết kế để chuẩn bị học sinh cho thị trường việc làm bằng cách cung cấp cho họ với các công cụ cho việc giải thích chính xác và hiểu biết về các nền kinh tế trên một mức độ kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô, trong khuôn khổ của môi trường kinh doanh.

YÊU CẦU NHẬP

Các yêu cầu đầu vào cho Advanced Diploma về Kinh tế là một Văn bằng, chứng chỉ quốc gia hoặc BTech với Kinh tế là một mức độ năm lớn lên đến 3 (với trung bình 55% Kinh tế 3 và một số trung bình là 55% đối với trình độ chuyên môn có liên quan và một APS tối thiểu là 4 cho Toán học). Học sinh với một APS dưới 4 cho Toán hoặc với lớp 12 Toán học biết chữ sẽ chỉ được xem xét sau khi hoàn thành thành công của Toán học cho Diploma sinh mô-đun cung cấp bởi Khoa Khoa học cho tất cả sinh viên năm Diploma thứ hai và thứ ba quan tâm trong việc theo đuổi các nghiên cứu thêm tại trường Đại học .

KẾT THÚC NGÀY CHO CÁC ỨNG DỤNG

31 tháng 10 năm để nghiên cứu trong năm sau.
Tháng Tám hàng năm cho 31 sinh viên quốc tế.


Mẫu đơn và thông tin có được từ các bộ phận có liên quan.
nghiên cứu chuẩn bị và một kỳ thi tuyển sinh có thể được yêu cầu của các bộ phận có liên quan.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 67 các khóa học tại University of Johannesburg »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 2 2020
Duration
1 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 2 2020