Bằng tốt nghiệp tiên tiến trong giáo dục trong giáo dục khắc phục hậu quả

University of Johannesburg

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bằng tốt nghiệp tiên tiến trong giáo dục trong giáo dục khắc phục hậu quả

University of Johannesburg

  Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
  Thời gian và Giá
  Khóa học này là ở trường
  Start Date
  Ngày bắt đầu
  Tháng 2 2019
  Duration
  Thời hạn
  1 - 2 năm
  Bán thời gian
  Toàn thời gian
  Locations
  Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg, Gauteng
  Ngày bắt đầu : Tháng 2 2019
  Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
  Ngày kết thúc Trường liên hệ
  Dates
  Tháng 2 2019
  Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg, Gauteng
  Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
  Ngày kết thúc Trường liên hệ