Bằng tốt nghiệp tiên tiến trong quản lý tài chính

University of Johannesburg

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bằng tốt nghiệp tiên tiến trong quản lý tài chính

University of Johannesburg

Mục đích của Advanced Diploma là để chuẩn bị Diploma hoặc Diploma quốc gia cho học sinh tiếp tục học tập trong các lĩnh vực quản lý tài chính và kế toán quản trị.

Chương trình này sẽ chuẩn bị học sinh cho thị trường việc làm bằng cách cho phép họ áp dụng kiến ​​thức tổng hợp và kỹ năng tư duy khái niệm tiên tiến để các sáng tạo giải quyết các vấn đề phức tạp trong quản lý tài chính.

YÊU CẦU NHẬP

Các yêu cầu đầu vào cho Advanced Diploma về Quản lý tài chính là một văn bằng hoặc chứng chỉ quốc gia với Kế toán tài chính và kế toán quản lý ở mức độ năm thứ 3 và lớp 12 Toán học với APS tối thiểu là 4. Học sinh với một APS dưới 4 cho Toán hoặc với lớp 12 Toán học biết chữ sẽ chỉ được xem xét sau khi hoàn thành các môn Toán cho Diploma sinh mô-đun do Khoa Khoa học tại Đại học Johannesburg cho tất cả sinh viên năm Diploma thứ hai và thứ ba muốn theo đuổi thêm nghiên cứu tại Đại học Johannesburg.

KẾT THÚC NGÀY CHO CÁC ỨNG DỤNG

31 tháng 10 năm để nghiên cứu trong năm sau.
Tháng Tám hàng năm cho 31 sinh viên quốc tế.


Mẫu đơn và thông tin có được từ các bộ phận có liên quan.
nghiên cứu chuẩn bị và một kỳ thi tuyển sinh có thể được yêu cầu của các bộ phận có liên quan.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 2 2019
Duration
Thời hạn
1 năm
Toàn thời gian
Locations
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg, Gauteng
Ngày bắt đầu : Tháng 2 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 2 2019
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg, Gauteng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ