Mục đích của Advanced Diploma là để chuẩn bị Diploma hoặc Diploma quốc gia cho học sinh tiếp tục học tập trong các lĩnh vực quản lý tài chính và kế toán quản trị.

Chương trình này sẽ chuẩn bị học sinh cho thị trường việc làm bằng cách cho phép họ áp dụng kiến ​​thức tổng hợp và kỹ năng tư duy khái niệm tiên tiến để các sáng tạo giải quyết các vấn đề phức tạp trong quản lý tài chính.

YÊU CẦU NHẬP

Các yêu cầu đầu vào cho Advanced Diploma về Quản lý tài chính là một văn bằng hoặc chứng chỉ quốc gia với Kế toán tài chính và kế toán quản lý ở mức độ năm thứ 3 và lớp 12 Toán học với APS tối thiểu là 4. Học sinh với một APS dưới 4 cho Toán hoặc với lớp 12 Toán học biết chữ sẽ chỉ được xem xét sau khi hoàn thành các môn Toán cho Diploma sinh mô-đun do Khoa Khoa học tại Đại học Johannesburg cho tất cả sinh viên năm Diploma thứ hai và thứ ba muốn theo đuổi thêm nghiên cứu tại Đại học Johannesburg.

KẾT THÚC NGÀY CHO CÁC ỨNG DỤNG

31 tháng 10 năm để nghiên cứu trong năm sau.
Tháng Tám hàng năm cho 31 sinh viên quốc tế.


Mẫu đơn và thông tin có được từ các bộ phận có liên quan.
nghiên cứu chuẩn bị và một kỳ thi tuyển sinh có thể được yêu cầu của các bộ phận có liên quan.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 67 các khóa học tại University of Johannesburg »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 2 2020
Duration
1 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 2 2020