Bằng liên kết Khoa học Ứng dụng Công nghệ Ô tô (AAS)

Moraine Valley Community College

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bằng liên kết Khoa học Ứng dụng Công nghệ Ô tô (AAS)

Moraine Valley Community College

Công nghệ ô tô Mức độ AAS

62 giờ tín dụng

Chương trình giảng dạy 1277

Chương trình này làm quen với sinh viên với các khía cạnh kỹ thuật của hoạt động và phục vụ các thành phần và hệ thống khác nhau được sử dụng trong các ứng dụng ô tô. Bài giảng của lớp học được dành cho lý thuyết về hoạt động, khắc phục sự cố và sửa chữa. Công việc phòng thí nghiệm kết hợp với công việc về thiết bị trong đó nhấn mạnh đến an toàn, đạo đức kinh doanh, quy trình kiểm tra và kỹ thuật. Việc làm phong phú cho các kỹ thuật viên ô tô với nền điện tử mạnh mẽ cần thiết để làm việc trên các phương tiện ngày nay. Sự phức tạp ngày càng tăng của công nghệ ô tô, việc giới thiệu xe hybrid, việc sử dụng các thiết bị điện tử và kiểm soát khí thải ngày càng tăng và nhu cầu tăng hiệu suất nhiên liệu, tất cả đều đòi hỏi xe máy phải được bảo dưỡng bởi các kỹ thuật viên được đào tạo bài bản. Sức mua tiêu dùng ngày càng tăng; mở rộng dân số lái xe; và ô tô cần bảo trì để kiểm soát ô nhiễm, thiết bị an toàn và điều hòa không khí góp phần tăng trưởng của nghề này.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối February 20, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
62 giờ
Toàn thời gian
Locations
Hoa Kỳ - Palos Hills, Illinois
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Palos Hills, Illinois
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ