CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ANH TẠI NEW ZEALAND

Chung

Có sẵn 2 địa điểm

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Study abroad at prestigious universities and language schools ViveCampus is the leading agency representing educational institutions globally Present in several countries, ViveCampus officially repres ... Đọc thêm

Study abroad at prestigious universities and language schools ViveCampus is the leading agency representing educational institutions globally Present in several countries, ViveCampus officially represents hundreds of programs available to international students. We help you for free throughout the registration process and you make payments directly to the institutions. English courses, diplomas, undergraduate and postgraduate programs in countries such as: Australia, Canada, United States, England, Ireland, New Zealand, among other destinations. On our site you will find information about the dates and costs of the programs during 2021 - 2022. In Chile, ViveCampus has an office located in Santiago, where we can help you with all your questions via email, chat or telephone. We also attend study abroad fairs, which are generally held in the city of Santiago, Chile. Đọc ít hơn
Providencia , Providencia + 1 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.