chung

Mô tả

Các khóa học này là nhằm mục đích sinh viên nước ngoài muốn đạt được một mức độ cao của Tây Ban Nha tại thời điểm mà họ trải nghiệm văn hóa Tây Ban Nha tay đầu tiên. Qua các khóa học dài hạn của chúng tôi sinh viên sẽ đạt được mức độ Tây Ban Nha yêu cầu của các tổ chức cho giáo dục đại học (đại học và sau đại học) ở Tây Ban Nha.

Của chúng tôi Long-Term Ngôn ngữ Tây Ban Nha và các khóa học Văn hóa cung cấp thực hành có ý nghĩa trong ngữ pháp, từ vựng, miệng và biểu hiện bằng văn bản, tất cả của nó bằng cách sử dụng các tình huống thực tế và các văn bản và được cung cấp tại tất cả các cấp khung chung Châu Âu tham chiếu cho các ngôn ngữ (A1-A2-B1-B2-C1-C2) .

Ngoài lịch trình thường xuyên của họ, sinh viên sẽ có thể ghi danh vào các khóa học chuẩn bị của chúng tôi cho DELE và làm bài kiểm tra chính thức trong khi ở Tây Ban Nha.

Lịch

  • Chuyên sâu: Thứ Hai đến Thứ Sáu 09:00-12:30 (với một break 30 phút).
  • Superintensive: Thứ Hai đến Thứ Sáu 09:00-12:30 (với một break 30 phút) và 13:00-14:00. (Xem bảng dưới đây)

Này Tất nhiên superintensive cung cấp cho sinh viên khả năng kết hợp ngôn ngữ Tây Ban Nha và khóa học chuyên sâu văn hóa (15 giờ mỗi tuần) với 5 giờ mỗi tuần thoại hoặc tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành khóa học.

Bạn sẽ được yêu cầu điền vào phần miệng của kiểm tra vị trí trực tuyến vào ngày đầu tiên của lớp học để chúng ta có thể xác định mức độ của Tây Ban Nha chính xác hơn.

Không bắt buộc: Đưa đón sân bay: 50 EUR.

Ngày

Các khóa học bắt đầu vào mỗi thứ Hai trong năm. Một bài học tại ELE usal Alicante là 55 phút.

Ngày lễ ngân hàng: Trong năm 2017, ELE usal Alicante sẽ đóng cửa vào ngày lễ Ngân hàng sau: April 13, 14 và 17 (Phục Sinh), 27 Tháng 4 (Santa Faz Pilgrimage), ngày 01 tháng năm (Labor Day), August 15, ngày 09 tháng 10 và 12 Tháng Mười Một 1, và tháng 6 và 8.

Các lớp cho những ngày này sẽ không được tạo thành.

Khóa học
Chương trình được giảng dạy bằng:
Người Tây Ban Nha

Xem 4 các khóa học tại ALICANTE – ELE USAL »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
12 tuần
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ

Ghi danh mở rộng