Đọc Mô tả chính thức

Loại khóa học này bao gồm 10 bài học buổi chiều trong một mini-nhóm. Khóa học có thể được thực hiện chỉ trong sự kết hợp với quá trình nhóm tiêu chuẩn.

Khóa học này là nhằm mục đích sinh viên đại học chuyên về văn hóa và văn học Nga. Tất nhiên điều này sẽ cho phép học sinh để đạt được một sự hiểu biết sâu sắc về những vấn đề quan trọng nhất và những ý tưởng mà các nhà văn đã được dự tính. Với sự hướng dẫn của giáo viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi, học viên sẽ thảo luận và phân tích các tính năng của các phong cách của các tác giả và đánh giá cao sức mạnh của các văn bản trong bản gốc.

  • Tối thiểu nhập tuổi: 16 - Khóa học bắt đầu: theo yêu cầu - thời gian học tối thiểu: 1 tuần - Mức độ sẵn có: 1 khối A 2.2 - 1.2 B, khối B 2 2.2 - 1.1 C - Thời khóa biểu: Thứ Hai-Thứ Sáu, 9:30-01:00 (nhóm trình chuẩn). Mon-Fri 13:30-15:00 - Số lượng sinh viên mỗi lớp học - 3-5 (tối thiểu 2)

Tất nhiên buổi chiều mini-nhóm bổ sung "tuổi vàng của văn học Nga"

Khối 1 (mức A 2.2 -. B 1.2.) - Thời gian tối đa 2 tuần

Chủ đề

  • Pushkin - Lermontov - Turgenev - Dostoevskij - Chehov - Gogol - Tolstoj Giá mỗi tuần: 150 €

Khối 2 (mức B 2.2 -. C 1.1.)

Chủ đề

  • Chaadaev - Pushkin - Nekrasov - Dostoevskij - Chehov - Tutchev - Gogol - Tolstoj Giá mỗi tuần: 150 €

Tất nhiên buổi chiều mini-nhóm bổ sung "văn học Nga thế kỷ 20 - tuổi bạc

Khối 1 (mức A 2.2 -. B 1.2.) - Thời gian tối đa 2 tuần

Chủ đề

  • Biểu tượng - tiên phong - văn học chiến tranh dân sự - acmeism - Bulgakov "Nghệ nhân và Margarita" - Tsvetaeva - Pasternak Giá mỗi tuần: 150 €

Khối 2 (mức B 2.2 -. C 1.1.)

Chủ đề

  • Biểu tượng - tiên phong - Zamaytin - acmeism - Mandelshtam - Bulgakov "Nghệ nhân và Margarita" - Tsvetaeva - Nguy Hại - Pasternak Giá mỗi tuần: 150 €
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 5 các khóa học tại Derzhavin Institute »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
1 tuần
Bán thời gian
Price
150 EUR
mỗi tuần
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ

Ghi danh mở rộng