Khóa học này tìm cách tăng cường và làm sâu sắc thêm sự hiểu biết, lần đầu tiên, về hành động đoàn kết xã hội nói chung, tập trung vào Argentina chủ yếu và thứ hai, kiến ​​thức về các vấn đề xã hội của châu lục này từ việc phân tích các vấn đề xã hội và phương pháp tiếp cận đoàn kết đó được thực hiện ở Argentina, kể cả trong bối cảnh của sự kém phát triển lục địa Nam Mỹ. Đối với điều này, khóa học phát triển:

  • Mô tả; phân tích và trình bày về tình trạng của cuộc tranh luận đương thời về các chủ đề sau: các chính sách xã hội của chính phủ; hoạt động xã hội của xã hội dân sự; hành động đoàn kết xã hội.
  • Trình bày của các nhà nước của các vấn đề xã hội Nam Mỹ. Phân tích các nguyên nhân của sự kém phát triển xã hội của các nước Nam Mỹ và hậu quả của chúng.
  • Mô tả và phân tích các hình thức Nam Mỹ về các vấn đề xã hội và nguồn gốc của họ: nghèo; nghèo thành thị, nghèo nông thôn; nhóm xã hội bản địa; công việc phi chính thức; di cư không tự nguyện; phân biệt đối xử; bạo lực liên quan đến sự kém phát triển kinh tế-xã hội; thâm hụt nhà ở; suy dinh dưỡng trẻ em.
  • Triển lãm của một tổng quan về lịch sử của Nam Mỹ từ xã hội và chính trị từ thời kỳ trước Tây Ban Nha cho đến ngày hôm nay.

Khóa học được thực hiện theo hai cách:

  • bài giảng lý thuyết của giáo viên phụ trách môn học và nội dung tạm chia thành lớp học.
  • Lớp học với kết quả đầu ra cho tiếp xúc trực tiếp của các học viên học sinh với những nhân vật chính của hành động đoàn kết, nơi mà nó được thực hiện, sử dụng như một tiêu chuẩn để lựa chọn chuyên đề này là chủ đề của hành động chung liên quan đến vấn đề mà hậu quả của sự kém phát triển kinh tế đặc trưng trong khu vực có tỷ lệ mắc cao nhất.

Giảng dạyÔng Oscar Satol Kitashima (UCA) ..

Chương trình được giảng dạy bằng:
Spanish (Argentina)

Xem 8 các khóa học tại Pontificia Universidad Católica Argentina »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 2 2020
Duration
1 học kỳ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 2 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date