Read the Official Description

Mục tiêu khóa học là để trình bày một góc độ so sánh một số khía cạnh của quá trình chính trị của Argentina, Chile và Brazil và Venezuela từ năm 1950 đến nay. Khóa học kết hợp trình bày lịch sử với việc phân tích các hiện tượng từ cách tiếp cận lý thuyết của riêng của họ về khoa học chính trị. Đây là những lý thuyết hiện đại, tân institutionalism, trọng tâm của sự phân chia giai và lý thuyết về hành động tập thể.

Chương trình được tổ chức xung quanh ba module chính:

  • a) Cuộc hội ngộ của nền dân chủ Mỹ Latinh
  • b) Sự xuất hiện của các hình thức mới của sự bất ổn chính trị khác nhau đảo chính truyền thống và liên kết trong các trường hợp như Argentina hiện tượng của sự sụp đổ kinh tế.
  • c) Sự xuất hiện của chủ nghĩa dân túy biểu hiện kiểu mẫu mới như Hugo Chavez.

Paradojales ba cuộc gặp gỡ với dân chủ, với sự bất ổn và chủ nghĩa dân túy.

Giảng dạyGiáo sư Eugene Kvaternik (Universidad del Salvador, Universite Catholique de Louvain, Đại học Johns Hopkins).

Program taught in:
Spanish (Argentina)

See 8 more programs offered by Pontificia Universidad Católica Argentina »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 2 2019
Duration
1 học kỳ
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 2 2019
Application deadline
Start Date
Tháng 2 2019
Application deadline

Tháng 2 2019

Location
Application deadline
End Date
Application deadline
End Date