Các khóa học về Nghiên cứu người Mỹ bản địa

Chung

Chương trình mô tả

Được thiết kế để cung cấp cho sinh viên nền tảng về các vấn đề và mối quan tâm của người Mỹ bản địa, đặc biệt chú trọng đến văn hóa Isanti (Dakota) và Umonhon (Omaha), cũng như nâng cao cơ sở kiến thức về các khu bảo tồn và quản trị bộ lạc. Các chuyên ngành Nghiên cứu về người Mỹ bản địa chọn một trong hai lĩnh vực tập trung: Lịch sử và Văn hóa Truyền thống hoặc Lãnh đạo Bộ lạc Đương đại.

Cập nhật lần cuối Tháng 1 2021

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

For the past 40 years, the Nebraska Indian Community College has been and remains dedicated to planting the seeds of knowledge through unique and culturally relevant educational experiences. These exp ... Đọc thêm

For the past 40 years, the Nebraska Indian Community College has been and remains dedicated to planting the seeds of knowledge through unique and culturally relevant educational experiences. These experiences are geared toward all Umonhon(Omaha), Isanti (Santee Dakota), and other learners attending classes at one of our three campuses. NICC is open to all who are willing to enhance and improve their lives. Đọc ít hơn