Quản trị Doanh nghiệp Công nghệ - Hỗ trợ Admin (AAS)

Quản trị Doanh nghiệp Công nghệ - Hỗ trợ hành chính (AAS)- Chương trình học này cung cấp cho sinh viên với một khuôn khổ khái niệm rộng trong tự động hóa và hệ thống thông tin văn phòng kết hợp với một kinh nghiệm học tập mạnh mẽ trong kỹ năng giao tiếp, quản lý, sử dụng bàn phím, và các ứng dụng máy tính. Chương trình này bao gồm một chương trình giảng dạy up-to-date mà kết hợp xử lý văn bản, bảng tính, các ứng dụng cơ sở dữ liệu, xuất ra desktop, định dạng trang web, và thương mại điện tử. Trong học kỳ cuối cùng, tất cả các học sinh tham gia chương trình thực tập.

ABT - Hỗ trợ hành chính

 • Chương trình AAS
 • Hegis Mã số: 5005

Tổng số tín chỉ: 64

First Semester Credits

 • ABT 102 Cao đẳng đánh máy (1) 3
 • Ứng dụng ABT 109 Xử Lý I 3
 • ABT 120 Văn phòng Công nghệ Desktop Publishing 3
 • ABT 230 Web Page Formatting 3
 • ENG 100 Enhanced Thành phần I hoặc
 • ENG 101 Thành phần I hoặc
 • ENG 108 Craft của phần / Honors English I (2) 3

Tổng số Semester Tín 15

Thứ hai Semester Credits

 • Ứng dụng ABT 110 Lời Processing II 3
 • ABT 235 E-Commerce for Office Professional 3
 • ABT 245 Quản lý hành chính 3
 • Anh tự chọn (3) 3
 • HED Y tế tự chọn hoặc
 • PED vật lý học tự chọn 2
 • Khoa học xã hội tự chọn (4) 3

Tổng số Semester Tín 17

Học kỳ thứ ba Credits

 • ABT 105 Điều hành Hội thảo 3
 • ABT 107 Máy Transcription I 3
 • Ứng dụng ABT 119 Lời Processing III 3
 • ABT 244 Business Writing 4
 • Phòng thí nghiệm Khoa học tự chọn (5) 4

Tổng số Semester Tín 17

Thứ tư Semester Credits

 • ABT 205 Work hành / học 3
 • ABT tự chọn (6) 3
 • Nhân văn tự chọn (7) 3
 • Toán học tự chọn (8) 3
 • Khoa học xã hội tự chọn (4) 3

Tổng số Semester Tín 15

 1. Học sinh được dự kiến ​​sẽ nhập tối thiểu là 30 wpm trước khi vào ABT 102 (College đánh máy). Học sinh nào không đáp ứng được yêu cầu này nên đưa ABT 100 (tắc cơ bản của đánh máy) trước khi vào chương trình.

 2. Tùy thuộc vào vị trí.

 3. Chọn từ: - COM 101 Interpersonal Communications, - ENG 102 phần II, - ENG 105 Grammar: Cơ cấu và chiến lược hay - ENG 109 The Art of Analysis / Honors tiếng Anh II.

 4. SUNY GER Khoa học Xã hội.

 5. SUNY GER Khoa học Tự nhiên.

 6. Chọn từ: - ABT 127 Thủ tục pháp lý Văn phòng I, hoặc - HIT 151 Thuật ngữ y tế.

 7. SUNY GER Nhân văn.

 8. SUNY GER Toán.
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 4 các khóa học tại Nassau Community College »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
4 học kỳ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date