Công nghệ kỹ thuật hệ thống năng lượng

Centennial College

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Công nghệ kỹ thuật hệ thống năng lượng

Centennial College

Level: mức Post-THCS và Post-Graduate

Các chương trình Kỹ thuật Công nghệ Hệ thống Năng lượng sẽ đưa bạn đi đầu trong lĩnh vực tiện ích và xây dựng, mà đang trải qua một sự biến đổi do thay đổi quan điểm của xã hội về năng lượng và môi trường. Một mở rộng thiếu kỹ năng lao động và công nghệ nhanh chóng tiến trong lĩnh vực năng lượng đang tạo ra nhu cầu rất lớn cho kỹ thuật viên có bề rộng kiến ​​thức về năng lượng tái tạo; bao gồm gió, năng lượng mặt trời và địa nhiệt cũng như năng lượng thông thường bao gồm thủy điện, tuabin khí và hạt nhân. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về xây dựng tự động hóa và mạng lưới thông minh.

Sinh học Ứng dụng và Khoa học môi trường chương trìnhđược cung cấp với điều kiện làm việc co-op không bắt buộc ở cả hai sau trung học và sau đại học (Fast-Track) cấp.

Biotec
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
3 năm
Toàn thời gian
Locations
Canada - Toronto, Ontario
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Canada - Toronto, Ontario
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ