Chương trình Công nghệ thông tin Chuyên Bằng chuẩn bị học sinh để hiểu các thành phần mạng, sửa chữa máy tính cá nhân, xử lý sự cố, và quản lý các máy trạm và hệ thống máy chủ. Các chuyên gia chứng minh các kỹ năng cần thiết để phát triển, xây dựng, thiết lập, duy trì, và sửa chữa bất kỳ vấn đề có thể phát sinh khi người dùng tiến hành các khái niệm công việc liên quan, bao gồm cả lý thuyết bảo vệ cơ bản về virus, phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp có thể nhập vào một hệ thống máy tính trong suốt sử dụng hàng ngày.

Chương trình này cung cấp cho sinh viên với một cơ hội để theo đuổi các chứng chỉ được liệt kê dưới đây:

 • CISCO Certified Network Associate (CCNA)
 • CompTIA Security +
 • Comptia A + Phần cứng Chứng nhận
 • CompTIA Network +
 • Microsoft Certified Professional dành cho Windows 7
 • Chuyên gia Microsoft Certified Technology
 • Công nghệ thông tin Microsoft Professional (Windows Server)
 • Linux +

Cơ hội nghề nghiệp

Học sinh có thể lựa chọn được việc làm sử dụng các kỹ năng máy tính của họ hoặc chuyển sang trường đại học bốn năm và tiếp nhận một bằng cử nhân. Một số cơ hội việc làm được liệt kê dưới đây:

 • Hỗ trợ phần cứng cho một nhỏ đến cỡ vừa kinh doanh
 • Trợ giúp bàn Hỗ trợ
 • Nhà văn kỹ thuật
 • Kinh doanh CNTT và / hoặc đào tạo
 • PC Technician Sửa chữa
Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Anh

Xem 40 các khóa học tại North Iowa Area Community College »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date