Công nghệ máy tính và điện tử AAS

Chung

Chương trình mô tả

Công nghệ máy tính và điện tử (C

Chương trình nhiệm vụ

Nhiệm vụ của chương trình cấp bằng AAS về Máy tính và Công nghệ Điện tử là chuẩn bị cho sinh viên về công nghệ thông tin và các lĩnh vực liên quan đến điện tử và / hoặc theo đuổi trình độ tiên tiến về công nghệ máy tính hoặc kỹ thuật điện bằng cách giáo dục họ trong các khái niệm cơ bản, kiến ​​thức, và thực hành trong các hệ thống công nghệ thông tin và điện tử.

Mục tiêu của Chương trình

Chương trình sẽ:

  • chuẩn bị học sinh để đạt được kiến ​​thức và năng lực thực tế trong các lĩnh vực chính của lĩnh vực Công nghệ Điện tử và Máy tính cho phép nhiều cơ hội nghề nghiệp khác nhau.
  • chuẩn bị cho sinh viên tiến hành các nghiên cứu cần thiết để hoàn thành thành công các dự án liên quan đến máy tính và điện tử phù hợp với thực tiễn kinh doanh / công nghiệp hiện tại ở cấp độ học nghề.
  • chuẩn bị học sinh để chứng minh kiến ​​thức về các nguyên tắc cơ bản của mạch điện.
  • chuẩn bị học sinh để chứng minh kiến ​​thức về các nguyên tắc cơ bản của mạch điện tử tương tự và kỹ thuật số.
  • chuẩn bị học sinh để chứng minh kiến ​​thức về ngôn ngữ lập trình máy tính.
  • chuẩn bị học sinh để chứng minh kiến ​​thức và sử dụng đúng thiết bị kiểm tra điện.
  • chuẩn bị cho sinh viên làm việc như máy tính nhập cảnh và kỹ thuật viên điện tử hoặc nghiên cứu sâu hơn trong lĩnh vực này tại các cơ sở cần thiết của việc học cao hơn.
  • chuẩn bị học sinh giao tiếp hiệu quả, cả bằng lời và bằng văn bản, cũng như tương tác hiệu quả trong môi trường làm việc.
  • chuẩn bị cho sinh viên giải quyết các vấn đề toán học thường gặp phải trong ngành công nghiệp máy tính và điện tử.

Cập nhật lần cuối Tháng 11 2018

Giới thiệu về trường

Clinton Community College, a member unit of the State University of New York, is situated at Bluff Point, approximately 4 miles south of Plattsburgh, on forested heights overlooking Lake Champlain.

Clinton Community College, a member unit of the State University of New York, is situated at Bluff Point, approximately 4 miles south of Plattsburgh, on forested heights overlooking Lake Champlain. Đọc ít hơn