Cơ điện tử Công nghệ kỹ thuật

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Blue Ridge Community College is a smart investment in your future. We offer real-life, forward-thinking, and accessible education to prepare students for 21st-century success in the workplace or at fo ... Đọc thêm

Blue Ridge Community College is a smart investment in your future. We offer real-life, forward-thinking, and accessible education to prepare students for 21st-century success in the workplace or at four-year colleges and universities. Our conveniently located campuses in Henderson and Transylvania Counties, online courses, and high-school enrollment options provide pathways to further your education, start a new career, or enrich your skillset. Blue Ridge Community College is a two-year, comprehensive post-secondary institution located in the mountains of western North Carolina. It serves Henderson and Transylvania counties. Đọc ít hơn
Flat Rock
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.