cơ sở của lãnh đạo

Center for Creative Leadership

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

cơ sở của lãnh đạo

Center for Creative Leadership

Hãy suy nghĩ về sự nghiệp của bạn trong một phút. Có lẽ bạn đã thuê phải ra khỏi trường đại học được một nhà lãnh đạo dự án, giám sát, có thể bạn làm việc theo cách của bạn lên, hoặc có thể bạn làm việc nhiều năm cho một tổ chức trong vai trò khác và chỉ được thăng chức.

Tuy nhiên bạn có bạn ở đâu, bạn là người mới tại đây.

Có lẽ đó là thời gian để di chuyển xa hơn là một người quản lý - và trở thành một nhà lãnh đạo.

Cơ sở của lãnh đạo sử dụng các phương pháp đã được chứng minh để giúp bạn như là một quản lý mới nâng cao kỹ năng lãnh đạo của bạn. Bạn sẽ nhận được một đánh giá trung thực của phong cách lãnh đạo của bạn - và bạn sẽ học cách của bạn cá tính và cách giúp bạn giao tiếp hay làm tổn thương khả năng ảnh hưởng đến người khác và giải quyết xung đột.

Ngoài các quy trình đánh giá, bạn sẽ học cách để nhìn thấy mình như những người khác nhìn thấy bạn, nhận được phản hồi từ một huấn luyện viên CCL chứng nhận và các đồng nghiệp của bạn. Và bạn sẽ tìm hiểu về cách bạn giải quyết xung đột bằng cách tham gia vào một bài tập giải quyết vấn đề ghi hình cho thấy bạn làm thế nào để xoa dịu tình huống có khả năng biến động tại nơi làm việc.

Có lẽ quan trọng nhất, chúng tôi sẽ giới thiệu bạn với nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tại sao các nhà lãnh đạo làm chệch trong sự nghiệp của họ.

Chúng tôi đã giúp rất nhiều người thành công. Hãy để chúng tôi giúp bạn.

Kết quả

  • Tìm hiểu những gì hiện tại mạnh lãnh đạo của bạn đang có, những gì là nhu cầu của bạn và cách thức chúng ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của nhóm bạn.
  • Tìm hiểu làm thế nào để cải thiện hiệu suất làm việc bằng sự hiểu biết làm thế nào mọi người tương tác với nhau.
  • Nâng cao hiểu biết của bạn về làm thế nào để người khác ảnh hưởng tốt nhất - và tạo ra các chiến lược để quản lý xung đột.
  • Thiết lập một mạng lưới với những người khác trong chương trình đó đang ở giai đoạn giống nhau trong sự nghiệp của họ.
  • Nhận được một phiên một-một phản hồi 90 phút với một huấn luyện viên CCL xác nhận để giúp thiết lập mục tiêu rõ ràng cho sự phát triển trong tương lai.

Đối tượng mục tiêu

Vừa được thăng chức quản lý đầu trong sự nghiệp của họ, cùng với những người có kinh nghiệm hơn những người sẽ được hưởng lợi từ đào tạo về các nguyên tắc cơ bản của sự phát triển lãnh đạo.Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Tháng 2 2019
Duration
Thời hạn
3 ngày
Bán thời gian
Price
Giá
3,700 USD
Locations
Bỉ - Brussels
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Thụy Sĩ - Davos, Grisons
Ngày bắt đầu : Tháng 2 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hoa Kỳ - San Diego, California
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hoa Kỳ - College Park, Maryland
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hoa Kỳ - Colorado Springs, Colorado
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hoa Kỳ - Greensboro, North Carolina
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hoa Kỳ - Saint Petersburg, Florida
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Úc - Mount Eliza, Victoria
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 1 2019
Úc - Mount Eliza, Victoria
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng 2 2019
Thụy Sĩ - Davos, Grisons
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Greensboro, North Carolina
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hoa Kỳ - Colorado Springs, Colorado
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Bỉ - Brussels
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hoa Kỳ - Saint Petersburg, Florida
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hoa Kỳ - College Park, Maryland
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hoa Kỳ - San Diego, California
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ