Đọc Mô tả chính thức

Các chương trình này chuẩn bị cho sinh viên nhập học ở các vị trí cấp bậc trong nghề nghiệp yêu cầu hỗ trợ dịch vụ máy tính được chứng nhận, lập trình hệ thống máy tính, hỗ trợ của người dùng cuối trong phần cứng và phần mềm cài đặt và sử dụng, và trao đổi dữ liệu điện tử. Học sinh sẽ phát triển các kỹ năng vận hành thiết bị, logic, lập trình, tài liệu, và phân tích hệ thống. Nhấn mạnh vào các hệ thống kinh doanh.

Sinh viên hiện đang theo học nên kiểm tra việc kiểm tra trình độ của mình để biết thông tin về khóa học và chương trình cụ thể. Sinh viên cũng nên tham khảo với tư vấn viên hoặc cố vấn về các thông tin cụ thể của chương trình.

Lớp học bắt buộc

 • Nguyên lý Kế toán 1
 • Nguyên tắc / Thực tiễn Kinh doanh
 • Cơ sở hạ tầng thông tin doanh nghiệp
 • các ứng dụng kinh doanh máy tính
 • Tạo / Quản lý Dự án
 • Lập trình logic
 • Mã hóa trang Web bằng Dreamweaver
 • DataBase / SQL
 • Phân tích và Thiết kế Hệ thống
 • Báo cáo & Phân tích Kinh doanh
 • Nâng cao DataBase / SQL
 • CIS tập
 • Phát triển ứng dụng di động
 • Nói trước công chúng
 • Cao đẳng Viết I
 • Viết và Nghiên cứu Cao đẳng
 • Viết kỹ thuật
 • Trung cấp Đại số
 • Khoa học Chính trị / Kinh tế
 • Chương trình khóa học tự chọn
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 17 các khóa học tại Kalamazoo Valley Community College »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng Năm 2019
Tháng 9 2019
Tháng 1 2020
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Price
6,576 USD
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng Năm 2019, Tháng 9 2019, Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng Năm 2019, Tháng 9 2019, Tháng 1 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date