Cấp chứng chỉ kinh doanh và lãnh đạo

Merit Business School

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Cấp chứng chỉ kinh doanh và lãnh đạo

Merit Business School

Các Giấy chứng nhận trong kinh doanh và lãnh đạo Là chương trình năm khóa dành cho các nhà quản lý, chủ doanh nghiệp và các chuyên gia, những người muốn tạo sự khác biệt trong tổ chức của họ hoặc thay đổi con đường sự nghiệp. Trong vòng chưa đầy một năm, sinh viên sẽ nhận được chứng chỉ tốt nghiệp kết hợp các lĩnh vực chính của tiếp thị, tài chính, quản lý, hoạt động và chiến lược. Học sinh sẽ khám phá những thách thức về tổ chức và sử dụng phân tích chiến lược và các phương pháp định lượng để ảnh hưởng đến các tình huống và tổ chức kinh doanh thực tế.

Sinh viên tốt nghiệp sẽ được chuẩn bị để lãnh đạo quản lý tại các tổ chức vì lợi nhuận và phi lợi nhuận trong các ngành công nghiệp đa dạng và các môi trường quốc tế. Chứng chỉ Kinh doanh và Lãnh đạo cũng cung cấp sự chuẩn bị tuyệt vời cho các nghiên cứu sau đại học, bao gồm cả bằng MBA Merit.

Kết quả chương trình Sinh viên hoàn thành Chứng chỉ Kinh doanh và Lãnh đạo sẽ có thể: 

Giải quyết các vấn đề quản lý sử dụng kỹ năng tư duy phê phán và phân tích định lượng  Xác định và đánh giá cơ hội thị trường bằng các công cụ nghiên cứu và tài chính  Áp dụng các nguyên tắc luật pháp, đạo đức và đạo đức trong quản lý và lãnh đạo  Sử dụng kỹ năng quản lý và lãnh đạo có khả năng phát triển đội ngũ có năng suất trong môi trường vật lý và ảo. Phát triển khả năng giao tiếp và truyền thông bên trong và bên ngoài cho các tổ chức toàn cầu khác nhau phù hợp với lãnh đạo quản lý

Yêu cầu trình độ Để được trao giải Giấy chứng nhận tốt nghiệp trong lãnh vực kinh doanh và lãnh đạo Bằng cấp, tất cả học sinh phải hoàn thành 20 tín chỉ học kỳ với điểm trung bình tối thiểu là 3.0 ("B"). Chương trình năm khóa học sẽ giúp sinh viên trong các quy trình kinh doanh quan trọng, các phương pháp định lượng, chiến lược, hoạt động và mối quan hệ kinh doanh. Các khóa học có thể được thực hiện theo bất kỳ trật tự nào, nhưng Cơ sở Quản lý phải được coi là khóa học đầu tiên trong chương trình.

MGT 500 Cơ sở Quản lý FIN 510 Kế toán cho người quản lý ORG 522 Lãnh đạo Tổ chức MGT 525 Luật và Đạo đức Kinh doanh MKT 530 Marketing và Cải tiến Các yêu cầu ứng dụng giống như Bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Trực tuyến.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
6 - 9 tháng
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
Giá
5,670 USD
Giá trả trước bao gồm tất cả học phí và lệ phí công nghệ. Các khóa học mua riêng là $ 1,260.
Locations
Hoa Kỳ - Phoenix, Arizona
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Phoenix, Arizona
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ