CMI trình độ 7 về quản lý chiến lược

Results Driven Group

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

CMI trình độ 7 về quản lý chiến lược

Results Driven Group

CMI trình độ 7 về quản lý chiến lược

Phát triển cho các nhà quản lý cấp cao có trách nhiệm dịch chiến lược tổ chức thành hiệu quả hiệu quả, trình độ này yêu cầu người quản lý tập trung vào các yêu cầu thực hiện chiến lược của tổ chức.

Bằng cấp 7 của chúng tôi trong quản lý chiến lược

Khóa học mở tại Luân Đôn

Ngày 01 tháng 5 năm 2019 | Luân Đôn |
Ngày 01 tháng 5 năm 2019 | Luân Đôn |

Khóa học mở tại Dubai

Ngày 04 tháng 2 năm 2019 | Dubai |

Mở Khu dân cư tại Quận Hồ

Ngày 7 tháng 1 năm 2019 | Cumbria |
Ngày 7 tháng 1 năm 2019 | Cumbria |

Ngày 17 tháng 6 năm 2019 | Cumbria |
Ngày 17 tháng 6 năm 2019 | Cumbria |

Chi phí chương trình tại Vương quốc Anh

CMI trình độ 7 về quản lý chiến lược

Chi phí chương trình ở Dubai

Xin vui lòng hỏi

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối October 9, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 8 2019
Duration
Thời hạn
Locations
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - Duffield, England
Ngày bắt đầu : Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ