Read the Official Description

CMI trình độ 7 về quản lý chiến lược

Phát triển cho các nhà quản lý cấp cao có trách nhiệm dịch chiến lược tổ chức thành hiệu quả hiệu quả, trình độ này yêu cầu người quản lý tập trung vào các yêu cầu thực hiện chiến lược của tổ chức.

Bằng cấp 7 của chúng tôi trong quản lý chiến lược

Khóa học mở tại Luân Đôn

01 tháng 5 năm 2019 | Luân Đôn |
02 tháng 10 năm 2019 | Luân Đôn |
Khóa học mở khu dân cư tại quận Hồ


17 tháng 6 năm 2019 | Cumbria |
Ngày 16 tháng 9 năm 2019 | Cumbria |

Chi phí chương trình tại Vương quốc Anh

CMI trình độ 7 về quản lý chiến lược

Chi phí chương trình ở Dubai

Xin vui lòng hỏi

Program taught in:
Anh

See 20 more programs offered by Results Driven Group »

Last updated January 29, 2019
Khóa học này là Campus based
Start Date
Deadline
By locations
By date